Fabirqué en France

意大利之夏
来自: 意大利之夏 (上海) 2009-09-01创建   2014-08-18更新

3人
46 人关注
来自:豆瓣音乐
7.7 (16人评价)
表演者 : Benjamin Biolay / Emmanuelle Devos
发行时间 : 2011-06-14
来自:豆瓣音乐
7.6 (19人评价)
表演者 : Multi Interpretes / Noir Désir / M / Benjamin Biolay / Vanessa Paradis / Dionysos / BB Brunes / Gaëtan Roussel / Keren Ann / Christophe / Stéphane Eicher / Miossec / Raphaël
流派 : 流行
发行时间 : 2011-04-25
来自:豆瓣音乐
8.3 (18人评价)
表演者 : Benjamin Biolay
发行时间 : 2012-11-13
来自:豆瓣音乐
9.1 (26人评价)
表演者 : Desireless
发行时间 : 2003-07-10
评语:voyage voyage 想旅行了。80年代大红的歌~
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (1349人评价)
表演者 : Emily Loizeau
流派 : 流行
发行时间 : 2006-02
来自:豆瓣音乐
6.9 (137人评价)
表演者 : Emmanuelle Seigner
发行时间 : 2010-02-08
评语:Qui ete vouuuuuus~
回复
来自:豆瓣音乐
(4人评价)
表演者 : Alex Beaupain
发行时间 : 2011-10-25
来自:豆瓣音乐
7.8 (593人评价)
表演者 : Clémentine / Clementine
发行时间 : 2004
来自:豆瓣音乐
7.7 (307人评价)
表演者 : Charlotte Gainsbourg
发行时间 : 2011-12-13
来自:豆瓣音乐
8.4 (34人评价)
表演者 : Lulu Gainsbourg
流派 : 流行
发行时间 : 2011-11-08
来自:豆瓣音乐
8.5 (59人评价)
表演者 : Rose
发行时间 : 2009-10-19
评语:永远的J'ai 18 ans~
回复
来自:豆瓣音乐
8.2 (324人评价)
表演者 : Rose
流派 : 民谣
发行时间 : 2006-09-25
来自:豆瓣音乐
8.2 (403人评价)
表演者 : Keren Ann
流派 : 原声
发行时间 : 2010-02-15
评语:看到benjamin biolay,我就乐了。
回复
来自:豆瓣音乐
8.8 (370人评价)
表演者 : Grégory Lemarchal
发行时间 : 2007-06-18
来自:豆瓣音乐
7.3 (90人评价)
表演者 : Chat
流派 : 流行
发行时间 : 2009-02-09
来自:豆瓣音乐
8.7 (1233人评价)
表演者 : Coralie Clément
流派 : 爵士
发行时间 : 2001-10-19
来自:豆瓣音乐
8.5 (188人评价)
表演者 : Various Artists
发行时间 : 2000年04月01日
来自:豆瓣音乐
8.0 (70人评价)
表演者 : Ariane Moffatt
发行时间 : 2008-05-06
来自:豆瓣音乐
8.2 (635人评价)
表演者 : Raphael Haroche
发行时间 : 2005
来自:豆瓣音乐
8.6 (298人评价)
表演者 : Joyce Jonathan
发行时间 : 2010-01-18
来自:豆瓣音乐
7.9 (121人评价)
表演者 : Françoise Hardy
流派 : 流行
发行时间 : 2010-04-06
来自:豆瓣音乐
7.4 (217人评价)
表演者 : Charlotte Gainsbourg
流派 : 摇滚
发行时间 : 2009-12-07
来自:豆瓣音乐
8.0 (235人评价)
表演者 : Benjamin Biolay
流派 : 流行
发行时间 : 2007-06
来自:豆瓣音乐
8.1 (420人评价)
表演者 : Benjamin Biolay
流派 : 流行
发行时间 : 2007-09-17
来自:豆瓣音乐
7.8 (48人评价)
表演者 : Anna Karina
流派 : 流行
发行时间 : 2006-11-01
<前页 1 2 3 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

最新留言  · · · · · ·  ( 全部 )

意大利之夏的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )