John Coltrane Discography

装X汉纸张大毛
来自: 装X汉纸张大毛 (上海) 2012-09-13创建   2012-09-13更新

1人
16 人关注
来自:豆瓣音乐
8.2 (17人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1961
来自:豆瓣音乐
8.9 (74人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 17 February, 1992
来自:豆瓣音乐
8.7 (23人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 1990-10-25
来自:豆瓣音乐
9.0 (45人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1993-11-22
来自:豆瓣音乐
9.4 (126人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1995-10-10
来自:豆瓣音乐
9.5 (141人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 2001-09-25
来自:豆瓣音乐
9.0 (255人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 2000-06-06
来自:豆瓣音乐
9.2 (92人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1967-09
来自:豆瓣音乐
8.6 (62人评价)
表演者 : John Coltrane / Alice Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : January 12, 1995
来自:豆瓣音乐
9.6 (186人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1995-10-10
来自:豆瓣音乐
8.5 (51人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1993-05-25
来自:豆瓣音乐
8.8 (104人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 1968
来自:豆瓣音乐
9.3 (235人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 1965
来自:豆瓣音乐
9.1 (43人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1965
来自:豆瓣音乐
8.5 (35人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1998-03-10
来自:豆瓣音乐
7.9 (86人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1965
来自:豆瓣音乐
9.4 (129人评价)
表演者 : John Coltrane Quartet
流派 : 爵士
发行时间 : 1965
来自:豆瓣音乐
7.5 (29人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1965
来自:豆瓣音乐
8.9 (41人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 1992
来自:豆瓣音乐
9.4 (182人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 2000-06-06
来自:豆瓣音乐
9.3 (107人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 2003-08-19
来自:豆瓣音乐
8.5 (131人评价)
表演者 : John Coltrane Quartet
流派 : 爵士
发行时间 : 1964
来自:豆瓣音乐
8.9 (31人评价)
表演者 : John Coltrane
发行时间 : 1993-07-20
来自:豆瓣音乐
9.2 (90人评价)
表演者 : John Coltrane
流派 : 爵士
发行时间 : 1961-11-01
来自:豆瓣音乐
9.4 (1781人评价)
表演者 : John Coltrane & Johnny Hartman
流派 : 爵士
发行时间 : 1986-06-30
<前页 1 2 3 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

装X汉纸张大毛的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )