All About Guns N' Roses !!!

V
来自: V (深圳) 2008-05-17创建   2013-01-21更新
收集录音室,现场,小样,靴腿,选集,单曲,成员个人专辑等等相关。
12人
113 人关注
来自:豆瓣音乐
(2人评价)
表演者 : The Fartz
发行时间 : 1998-10-13
来自:豆瓣音乐
(7人评价)
表演者 : Duff Mckagan
流派 : 摇滚
发行时间 : 1993
来自:豆瓣音乐
7.9 (54人评价)
表演者 : Duff McKagan
流派 : 摇滚
发行时间 : 1993-09-28
来自:豆瓣音乐
(9人评价)
表演者 : Velvet Revolver
发行时间 : 2007-06-15
来自:豆瓣音乐
7.6 (332人评价)
表演者 : Velvet Revolver
发行时间 : 2007-07-03
来自:豆瓣音乐
7.8 (569人评价)
表演者 : Velvet Revolver
流派 : 摇滚
发行时间 : 2004
来自:豆瓣音乐
8.0 (238人评价)
表演者 : Slash's Snakepit
发行时间 : 2002-06-27
来自:豆瓣音乐
7.7 (257人评价)
表演者 : Slash's Snakepit
发行时间 : 1995-02-14
来自:豆瓣音乐
8.6 (121人评价)
表演者 : Slash
流派 : 摇滚
发行时间 : 2010-07-29
来自:豆瓣音乐
8.6 (3101人评价)
表演者 : Slash
发行时间 : 2010-04-07
来自:豆瓣音乐
8.6 (12人评价)
表演者 : Slash
发行时间 : 2010-3-16
来自:豆瓣音乐
8.0 (80人评价)
表演者 : Slash
发行时间 : 2009-11-11
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.5 (492人评价)
表演者 : Guns N' Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1988
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.6 (226人评价)
表演者 : Guns N Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1987
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.0 (111人评价)
表演者 : Guns N' Roses
发行时间 : 1989
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (116人评价)
表演者 : Guns N' Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 2000-07-18
来自:豆瓣音乐
8.5 (72人评价)
表演者 : Guns N' Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1987-06-28
来自:豆瓣音乐
9.5 (5720人评价)
表演者 : Guns N' Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1991-09-10
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
7.8 (82人评价)
表演者 : Guns N Roses
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
8.5 (60人评价)
表演者 : Guns N Roses
发行时间 : 1993
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
8.6 (56人评价)
表演者 : Guns N Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1993
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.6 (623人评价)
表演者 : Guns N Roses
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (159人评价)
表演者 : Guns N Roses
流派 : 流行
发行时间 : 1992
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
8.3 (94人评价)
表演者 : Guns N' Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1991-12
评语:Single
回复
来自:豆瓣音乐
9.2 (96人评价)
表演者 : Guns N' Roses
流派 : 摇滚
发行时间 : 1991-06-21
评语:Single
回复

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

最新留言  · · · · · ·  ( 全部 )

V的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )