Music of 2019

Epheles
来自: Epheles (广州) 2019-04-19创建   2020-03-21更新
RT
1 人关注
来自:豆瓣音乐
8.4 (24人评价)
表演者 : Smoulder
发行时间 : 2020-03-13
来自:豆瓣音乐
9.5 (83人评价)
表演者 : Dopamine
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-12-12
来自:豆瓣音乐
8.9 (54人评价)
表演者 : The Pirate Ship Quintet
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-03-29
来自:豆瓣音乐
(6人评价)
表演者 : Lai delle Nubi
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-01-21
来自:豆瓣音乐
8.4 (40人评价)
表演者 : THE GREAT OLD ONES
发行时间 : 2019
来自:豆瓣音乐
8.5 (33人评价)
表演者 : Imperium Dekadenz
发行时间 : 2019-08-30
来自:豆瓣音乐
8.7 (13人评价)
表演者 : VULTURE
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-6-7
来自:豆瓣音乐
9.1 (11人评价)
表演者 : The Samurai of Prog
发行时间 : 2019-04-26
来自:豆瓣音乐
(7人评价)
表演者 : Fortress
发行时间 : 2019-04-20
来自:豆瓣音乐
8.8 (32人评价)
表演者 : Angel Witch
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-11-01
来自:豆瓣音乐
8.7 (11人评价)
表演者 : Blank Manuskript
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-09-23
来自:豆瓣音乐
9.3 (32人评价)
表演者 : Legendry
发行时间 : 2019-10-25
来自:豆瓣音乐
9.0 (18人评价)
表演者 : Arch/Matheos
发行时间 : 2019-05-10
来自:豆瓣音乐
8.7 (41人评价)
表演者 : Idle Hands
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-05-10
来自:豆瓣音乐
9.3 (79人评价)
表演者 : NOCTURNUS AD
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-05-24
来自:豆瓣音乐
8.5 (41人评价)
表演者 : Saint Vitus
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-05-17
来自:豆瓣音乐
9.0 (53人评价)
表演者 : 白水
流派 : 民谣
发行时间 : 2019-11-25
来自:豆瓣音乐
9.0 (31人评价)
表演者 : Karfagen
发行时间 : 2019-02-01
来自:豆瓣音乐
9.3 (63人评价)
表演者 : The Aristocrats
流派 : 爵士
发行时间 : 2019-06-28
来自:豆瓣音乐
9.0 (133人评价)
表演者 : Mgła
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-09-02
来自:豆瓣音乐
8.8 (11人评价)
表演者 : R.N.V.
发行时间 : 2019
来自:豆瓣音乐
9.1 (43人评价)
表演者 : Spirit Adrift
流派 : 摇滚
发行时间 : 2019-5-10
来自:豆瓣音乐
(8人评价)
表演者 : Devil Master
发行时间 : 2019-03-01
来自:豆瓣音乐
9.2 (47人评价)
表演者 : Smoulder
发行时间 : 2019-04-26
来自:豆瓣音乐
9.0 (30人评价)
表演者 : Chevalier
发行时间 : 2019-04-26
<前页 1 2 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

音乐

Epheles的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )