Pink Floyd

水在瓶
来自: 水在瓶 (厦门) 2006-01-26创建   2006-01-26更新

29人
98 人关注
来自:豆瓣音乐
9.0 (4820人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1967
评语:1967,The Piper at the Gates of Dawn
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (1571人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1968
评语:1968,Saucerful of Secrets
回复
来自:豆瓣音乐
8.3 (1142人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1969
评语:1968,More
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (1501人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1969
评语:1969,Ummagumma
回复
来自:豆瓣音乐
8.8 (2942人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1970
评语:1970,Atom Heart Mother
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (618人评价)
表演者 : Pink Floyd
发行时间 : 1971
评语:1971,Relics(精选)
回复
来自:豆瓣音乐
9.0 (2617人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1990-10-25
评语:1971,Meddle
回复
来自:豆瓣音乐
8.4 (1442人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1972
评语:1972,Obscured By Clouds
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (29757人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1973
评语:1973,Dark Side of the Moon
回复
来自:豆瓣音乐
9.3 (16734人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1975
评语:1975,Wish You Were Here
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (3443人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1977
评语:1977,Animals
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (34020人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1979
评语:1979,The Wall
回复
来自:豆瓣音乐
8.5 (386人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 2000-04-25
评语:1981,Collection of Great Dance Songs(精选)
回复
来自:豆瓣音乐
8.5 (2122人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 2004-05-04
评语:1983,The Final Cut
回复
来自:豆瓣音乐
8.2 (1189人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1987
评语:1987,A Momentary Lapse of Reason
回复
来自:豆瓣音乐
8.6 (607人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1988
评语:1988,Delicate Sound Of Thunder
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (6144人评价)
表演者 : Pink Floyd
流派 : 摇滚
发行时间 : 1994
评语:1994,The Division Bell
回复
来自:豆瓣音乐
9.3 (1796人评价)
表演者 : Pink Floyd
发行时间 : 1995-06-06
评语:1995,Pulse
回复

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

最新留言  · · · · · ·  ( 全部 )

水在瓶的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )